Assessoria Vigué

Experts en l’assessorament professional, proper i a mida.


Oferim als nostres clients la millor orientació per optimitzar els seus recursos en matèria laboral, comptable, fiscal i d’assegurances. Fem fàcil el treball dels altres. El nostre equip, de més de 20 assessors, està a la disposició d’empreses i particulars per trobar sempre solucions amb els mínims tràmits i costos possibles.


Un equip humà de més de 20 professionals està a la disposició d’empreses i particulars per donar-los el millor servei. Ens fem nostres els seus problemes i ens involucrem al màxim per trobar la solució adient amb els mínims tràmits i costos possibles. Som propers, clars i flexibles. Ens agrada conèixer als nostres clients i que ells ens coneguin a nosaltres. Per això assignem un assessor personal a cada client i ens desplacem, si cal, a les seves instal·lacions per fer més fàcil les gestions. També comptem amb un servei d’entrega de documentació a domicili que permet agilitzar tràmits urgents. Les nostres oficines es troben al centre de St. Hipòlit de Voltregà (Osona), una ubicació
privilegiada des d’on donem servei a clients de l’àmbit comarcal i d’altres punts de Catalunya. Ocupem un edifici històric i familiar de 400m2 redissenyat especialment per poder treballar i atendre còmodament a les visites.
Comptem amb el valor de l’experiència . Els nostres inicis es remunten als anys 60, quan Josep Vigué, pare dels actuals responsables de l’assessoria, Andreu, Miquel i Teresa Vigué, va començar la seva activitat. Hem viscut i portat a terme milers de casos i gestions que ens han donat el bagatge necessari per seguir-ho fent en el futur amb seguretat i total garantia d’èxit.

Portal de l'empleat

Assessoria laboral

Facilitem les relacions laborals empresa-treballador

  • Linkedin


Realitzem tots els tràmits necessaris per gestionar i resoldre qualsevol aspecte relacionat amb l’activitat laboral dels nostres clients.

Els nostres serveis s’orienten en dos àmbits. Portem a terme la gestió de nòmines i tots els documents que se’n deriven: confecció de contractes, altes, baixes, seguretat social, autònoms, etc. I també ens ocupem de l’assessoria jurídica vinculada a les relacions laborals: acomiadaments, expedients de regulació, mediacions per conciliació, etc.

Estem al dia de totes les actualitzacions en matèria de normativa laboral i assessorem específicament a cada empresa perquè les compleixi en tot moment segons la seva activitat i característiques.

Assessoria comptable

Aportem solucions comptables a empreses grans i petites

  • Linkedin


Actuem com a tècnics comptables donant suport als departaments de comptabilitat d’empreses de grans dimensions. El nostre equip es trasllada a les oficines del client per portar a terme les tasques necessàries vinculades amb amortitzacions, tancaments, llibres oficials i totes les gestions i assessoraments que calguin.

També portem la comptabilitat d’empreses de petites dimensions sense recursos comptables propis. En aquest cas, gestionem per complet la seva comptabilitat convertint-nos amb el seu departament comptable extern.

En ambdós casos, la informació dels estats financers i comptables dels nostres clients ens permet fer una radiografia de la situació de la seva empresa i assessorar-los sobre la millor manera de controlar i planificar les seves despeses i inversions.

Assessoria fiscal

Optimitzem la gestió dels impostos

  • Linkedin


Actuem de mitjancers en la relació fiscal entre el contribuent i l’administració.

Ens ocupem de tramitar tota la documentació necessària per portar a terme la constitució d’una societat, des de l'alta en l'impost d'activitats econòmiques fins a l’estudi fiscal per definir el sistema de tributació més avantatjós pel client.

Gestionem la presentació dels models oficials de l’IVA, l’impost de societats, IRPF i altres tributs davant l’administració, optimitzant en tot moment la càrrega fiscal de l’empresa o el particular.

Gestoria Administrativa

Portem a terme diverses tramitacions en els diferents departaments de la Generalitat i organismes oficials

  • Linkedin


Trànsit · Revisió, duplicat o canvi de domicili del permís de conduir // Permís internacional // Duplicat del permís de circulació // Informes de trànsit // Transferències de turismes, ciclomotors, vehicles industrials, vehicles comercials, vehicles agrícoles // Baixa de vehicles // Matriculació de turismes, ciclomotors vehicles industrials, vehicles comercials, tramitació de multes i recursos

Indústria · Reformes simplificades // Duplicat de docunentació

Transports · Alta , baixa i cessió de targetes de transports // Visat de servei públic i privat

Diversos · Permís d'armes // Llicència de caça

Corredoria d'assegurances

  • Linkedin


Per garantir la tranquil·litat dels nostres clients, som representants de les millors companyies asseguradores nacionals i internacionals. Això ens permet trobar l’assegurança més adient segons els interessos concrets de cada empresa i particular.

Oferim el màxim ventall de productes disponibles en el món de les assegurances i dissenyem plans a mida pels nostres clients: assegurances d'habitatge, assegurances de vida, plans de pensions, responsabilitat civil, assistència sanitària, automòbils, fons d'inversió, productes d'estalvi, multirisc d'empreses, etc.

Allianz · Arag · Axa · Catalana Occident · Generali · Liberty Seguros · Plus Ultra · Previsora General · Vital Seguro

Vigué Pujol

Vigué Pujol - Registre DPFA J452GC - Concertada pòlissa de Responsabilitat Civil Professional i constituïda garantia conforme Art 27 Llei 26/2006.

Vigué Pujol


Consulteu la nostra pàgina d'actualitat, en què trobareu les últimes notícies de l'àmbit de dret laboral, fiscal i mercantil, constantment actualitzades i comentades. Així mateix podrà consultar el calendari d'esdeveniments relacionats amb els nostres serveis, descarregar models, guies pràctiques i accedir a simuladors (càlcul d'impostos, interessos, quotes de devolució, ..)

També podrà trobar enllaços a mútiples llocs d'interès per als nostres clients, accés a taules d'informació sobre exempcions en IRPF, tipus aplicables, tipus de cotització, obligació d'auditoria o tipus d'IVA i recàrrecs.

Portal de l'empleat

Accedeix a la teva nòmina des d’aquí

  • Linkedin


Oferim un servei pioner a les empreses posant a la seva disposició el Programa Extern de Nòmines Online Vigué. Aquest programa permet que els nostres clients puguin penjar-hi les nòmines dels seus treballadors i altres documents d’interès, com calendaris laborals o circulars, i que els treballadors se’ls puguin descarregar accedint al programa a través d’una clau d’accés privada.

Es tracta d’una eina especialment útil per empreses amb un gran volum de treballadors i també per empreses amb plantilla disseminada en l’espai a la qual és molt més còmode i ràpid accedir a les seves nòmines a través de la xarxa.